GDPR

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla Dina personuppgifter.

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/

Hur vi behandlar Dina personuppgifter

Dataportabilitet