Vad är fjärrvärme

Fjärrvärme produceras centralt genom att vatten värms upp i en panncentral. Värmen distribueras till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, genom att det heta vattnet, som håller en temperatur på mellan 70 och 100 grader Celsius, pumpas via välisolerade rörsystem i marken. I varje fastighet växlas fjärrvärmesystemet över i en värmeväxlare, vilket innebär att det inte är samma vatten som cirkulerar i gatorna som i fastigheten. Fjärrvärmen används både för uppvärmning av fastigheten och till att producera tappvarmvatten. Det avkylda vattnet pumpas tillbaka till panncentralen för att värmas upp igen.

Fjärrvärme lämpar sig bäst på större orter med tät bebyggelse. Då blir värmeförlusterna i markledningarna mindre. Omkring 200 orter i Sverige har satsat på fjärrvärme, som funnits sedan 1950-talet. Ett fjärrvärmesystem är kostsamt att bygga, men jämfört med småskaligare alternativ är värmeproduktion i ett fjärrvärmesystem mer effektivt och förbrukar därför en mindre mängd bränsle, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Den tillåter dessutom samtidig elproduktion och mer avancerad rökgasrening. För konsumenten är det en enkel uppvärmningsform som kräver liten arbetsinsats.
Fjärrvärme är mer effektivt och har avsevärt mindre miljöpåverkan än om varje husägare har en enskild  uppvärmningsprocess.