Vårt uppdrag är att möta och överträffa våra kunders förväntningar.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB bildades 1982 och ägs till 100% av Örkelljunga kommun. Styrelsen består av tio representanter utsedda av kommunfullmäktige.

Bolaget har fyra anställda för drift, underhållsarbete samt administration.