Inkoppling Skogavägen

Utförd

13/2 En del av gatan vid Skogavägen 22 är tillfälligt stängd för inkoppling av ny kund.
Värmedistributionen till befintliga kunder påverkas ej.