Inkoppling Hässleholmsvägen

Utförd

13/2 En del av gatan vid Hässleholmsvägen 41-49 är tillfälligt stängd för inkoppling av ny kund.
Värmedistributionen till befintliga kunder påverkas ej.