Flisning på värmeverket

Utförd

11/12 07:00-16:00 På måndag planerar vi att flisa upp stamved.