Inkoppling Hässleholmsvägen

Utförd

18-20/12 Stängs delar vägen vid Hässleholmsv. 22 p.g.a. inkoppling av nya kunder.