Avstägning Vallahallavägen

Utförd

24/8 08:00-11:00 Stoppar vi för fjärrvärmeleveranser p.g.a. akut renovering av ventiler.
Det innebär att Ni ej har värme och varmvatten under denna tiden.

Detta berör kunder längs Vallhallavägen, Bjäregatan samt Åsbogatan.