Artikel om fjärrvärme

Artikel från Tidningen Energi om att ”Även fjärrvärmen påverkas av energikrisen”