Arbete i gatan på Hallandsvägen

Utförd

13/1 En del av gatan vid Hallandsvägen 39 är tillfälligt stäng då vi akut behövde åtgärda ett par brunnslock.