Inkoppling på Hässleholmsv.

Utförd

12/09 08:00-12:00 Värmen stängs från Hässleholmsv. 10 till 99 p.g.a. inkoppling av nya kunder.