Örkelljunga Fjärrvärmeverk ab 

Orgnr: 556208-8137

GDPR

25 maj 2018 börja den nya dataskyddsförordningen att gälla som lag i Sverige.

 

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla Dina personuppgifter. 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/

 

Hur vi behandlar Dina personuppgifter

Hur vi behandlar Dina personuppgifter
ÖFVAB Hur vi behandlar Dina personuppgifter GDPR.pdf (87.44KB)
Hur vi behandlar Dina personuppgifter
ÖFVAB Hur vi behandlar Dina personuppgifter GDPR.pdf (87.44KB)

Begäran Registerutdrag
Begäran om registerutdrag GDPR.pdf (60.29KB)
Begäran Registerutdrag
Begäran om registerutdrag GDPR.pdf (60.29KB)

Dataportabilitet

Vad är Dataportabilitet
ÖFVAB DATAPORTABILITET GDPR.pdf (57.01KB)
Vad är Dataportabilitet
ÖFVAB DATAPORTABILITET GDPR.pdf (57.01KB)
Begäran om Dataportabilitet
Begäran om dataportabilitet GDPR.pdf (61.44KB)
Begäran om Dataportabilitet
Begäran om dataportabilitet GDPR.pdf (61.44KB)

Ring
E-postadress
Om